Messen

Wo wir ausstellen:

2015

Olomouc (permanenter Showroom)

Wo Sie uns antreffen konnten:

2015

SOLARIS Nitra (16. – 19. 4. 2015)

2013

RENEXPO Waršava

AMPER Brno

2012

RENEXPO 2012 (17. – 18.10. 2012)

ELO SYS 2012 (9. – 12. 10. 2012)

FOR ELECTRON  2012 (13. – 16.3. 2012)